Nettstedets vilkår og betingelser for bruk

1. Vilkår

Ved å gå inn på dette nettstedet, tilgjengelig fra www.bronsereplika.no, godtar du å være bundet av disse nettstedets vilkår og betingelser for bruk og godtar at du er ansvarlig for avtalen med gjeldende lokale lover. Hvis du er uenig i noen av disse vilkårene, har du forbud mot å gå inn på dette nettstedet. Materialet på dette nettstedet er beskyttet av opphavsrett og varemerkelovgivning.

2. Bruk lisens

Tillatelse er gitt til midlertidig å laste ned én kopi av materialet på bronsereplika.no sin nettside kun for personlig, ikke-kommersiell forbigående visning. Dette er tildeling av en lisens, ikke en overføring av eiendom, og under denne lisensen kan du ikke:

3. Ansvarsfraskrivelse

Alt materiell på bronsereplika.no sin Nettside leveres "som det er". bronsereplika.no gir ingen garantier, kan det være uttrykte eller underforståtte, avviser derfor alle andre garantier. Videre gir bronsereplika.no ingen representasjoner angående nøyaktigheten eller påliteligheten av bruken av materialet på nettstedet eller på annen måte knyttet til slikt materiale eller nettsteder som er lenket til denne nettsiden.

4. Begrensninger

bronsereplika.no eller dets leverandører vil ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som vil oppstå ved bruk eller manglende evne til å bruke materialene på bronsereplika.no sin nettside, selv om bronsereplika.no eller en autorisert representant for denne nettsiden har blitt varslet , muntlig eller skriftlig, om muligheten for slik skade. Noen jurisdiksjoner tillater ikke begrensninger på underforståtte garantier eller ansvarsbegrensninger for tilfeldige skader. Disse begrensningene gjelder kanskje ikke for deg.

5. Revisjoner og Errata

Materialet som vises på bronsereplika.no sin nettside kan inneholde tekniske, typografiske eller fotografiske feil. bronsereplika.no vil ikke love at noe av materialet på denne nettsiden er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert. bronsereplika.no kan når som helst endre materialet på nettsiden sin uten varsel. bronsereplika.no forplikter seg ikke til å oppdatere materialene.

6. Lenker

bronsereplika.no har ikke gjennomgått alle nettstedene som er lenket til nettsiden sin og er ikke ansvarlig for innholdet på slike lenkede nettsteder. Tilstedeværelsen av noen lenke innebærer ikke at bronsereplika.no støtter nettstedet. Bruken av et lenket nettsted er på brukerens egen risiko.

7. Endringer i vilkårene for nettstedet

bronsereplika.no kan når som helst revidere disse vilkårene for bruk for sin nettside uten forvarsel. Ved å bruke dette nettstedet godtar du å være bundet av gjeldende versjon av disse vilkårene og betingelsene for bruk.

8. Ditt personvern

Les personvernreglene våre.

9. Gjeldende lov

Ethvert krav knyttet til bronsereplika.nos nettsted skal være underlagt lover uten hensyn til lovkonflikter.